فوم های پلی اورتان پاششی  که روی سطح پاشیده می شوند با ایجاد سطح بالایی ازصرفه جویی انرژی ، تأثیرات زیست محیطی ساختمان ها را کاهش می دهند و به یکی از سریعترین مواد عایق ساختمانی تبدیل شده اند.
از این سیستم ها می توان برای عایق سردخانه ، عایق مخزن ، عایق خط لوله ، عایق سقف ، عایق وسایل نقلیه دریایی و غیره  استفاده کرد.


ارتباط با ما