سیستم Slabstock منجر به ایجاد بلوک های فومی  می شود که ممکن است با برش یا سایر تغییرات در فن آوری، تولید گسترده ای از محصولات فوم از جمله داخل  تشک را ایجاد کند.

ما مواد اولیه ای  با کیفیت بالا و سیستم های کاملاً فرموله شده را برای این بخش ارائه می دهیم.

 ما تنوع  گسترده ای از مواد اولیه ، عمدتا شامل پلی ال ها و ایزوسیانات ها را برای تولید فوم  Slabstock طراحی و بوجود می آوریم.ارتباط با ما