سری های Nami Rigid که در گروه سیستم های پلی اورتان قرار می گیرند ، به دلیل سلول های بسته در ساختار آنها و همچنین ضریب هدایت حرارتی پایین (lambda) سخت می شوند .
در حقیقت ، سیستم های سخت پلی اورتان دارای ویژگی های عایق حرارتی بسیار بهتری نسبت به سایر مواد عایق هستند.
سیستم های سخت نامی برای استفاده در بسیاری از کاربردهای خاص بخشی، طراحی و تولید شده است.

سیستم فوم سخت نامی (Nami Rigid) برای استفاده در بسیاری از کاربردهای خاص شامل موارد زیر  طراحی وتولید شده است:
• سیستم های پنل پیوسته وناپیوسته 
• سیستم های یخچالی
• سیستم های کرکره ای 
• سیستم های عایق سازی  لوله
• سیستم های چوب مصنوعی 
• سیستم های اسپری 
• سیستم های سردخانه ها واتاق های برودتی 

مشاهده محصولات

سیستم های یخچالی

چگالی کم ، توزیع سلول های همگن و زمان باز شدن قالب سریع سیستم های پیوسته و ناپیوسته

مقاومت در برابر آتش ، فوم زایی ، زمان واکنش سیستم های پاششی

عایق سردخانه ، عایق مخزن ، عایق خط لوله ، عایق سقف ، عایق وسایل نقلیه دریایی