با استفاده از تکنولوژی های نوین بر پایه نانوذرات، نانوکامپوزیت و پلیمرهای کارایی بالا جهت دست یابی به اهداف زیست سازگاری، آنتی میکروبیالی وهوشمندسازی طراحی گردیده است. این سری برای کاربردهای صنعتی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند.(ارتباط با ما