از سیستم های پیوسته و ناپیوسته Nami-rigid در ساخت ساختمان های صنعتی ، سردخانه ها و ساندویچ پانل ها استفاده می شود. با توجه به الزامات وخواسته ها، این سیستم ها می توانند برای ویژگی هایی از جمله   مقاومت در برابر آتش ، فوم زایی ، زمان واکنش و غیره طراحی شوند. توسعه این سیستم ها به سیستم های پلی ایزوسیانورات (PIR) برای دستیابی به ساختارهای مقاوم در برابر آتش امکان پذیر است.ارتباط با ما