گفتگوی مهندس آرش نامی در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر قیمت پی.یو با مجله اخبار صنعت کیف و کفش
گفتگوی مهندس آرش نامی از تولیدکنندگان مطرح پی.یو در کشور

مهندس آرش نامی از تولیدکنندگان مطرح پی.یو در کشور در گفت و گوی اختصاصی با مجله اخبار صنعت چرم و کفش عوامل تاثیرگذار بر قیمت پی.یو را تشریح کرد.