بازدید دکتر امین زاده ( رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان )و معاون صنایع استان
ازپروژه نانو کامپوزیت پلی یورتان آنتی میکروبیال

پروژه نانو کامپوزیت پلی یورتان آنتی میکروبیال

 در این دیدار دکتر امین زاده در ابتدا با اشاره به نوآوری که در زمینه نانو کامپوزیت پلی یورتان آنتی میکروبیال با همت و تلاش کارکنان این مجموعه رخ داده  است بیان داشتند که این اتفاق می تواند چشم انداز خوبی برای استان باشد، همچنین ایشان یکی از اهداف سازمان  صمت را تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تامین اقلام در استان در زمینه لوازم خانگی و کیف و کفش که یکی از برندهای جهانی هستیم برشمردند و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از خام فروشی و تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور در داخل، از اینکه شرکت رسام پلیمر نامی در تامین مواد اولیه فعال است ابراز خرسندی کردند و در آخر از گروه رسام پلیمر نامی که توانسته است جزو مجموعه های دانش بنیانی باشد که صنعت و دانشگاه را تلفیق کند و واحد تحقیق و توسعه داشته باشد که به ماندگاری تکنولوژی کمک می کند تبریک گفتند.

                                                    روابط عمومی شرکت رسام پلیمر نامی

                                                    1399/07/03