برگزاری اولین دوره آموزشی شناخت مواد زیره کفش پی یو در مدرسه عالی کیف و کفش دانشگاه آزاد
با همکاری شرکت رسام پلیمر نامی و اتحادیه کفاشان تبریز در شهریور سال 1399

اولین دوره آموزشی شناخت مواد زیره کفش پی یو در مدسه عالی کیف و کفش دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری شرکت رسام پلیمر نامی و اتحادیه کفاشان تبریز در شهریور سال 1399 برگزار گردید.

پلیمر السلطسط

زیرعنوان بخش

مجموعه پلیمر نامی

با مشتری شروع کنید - به خواسته آنها پی برده و همان را در اختیارشان بگذارید.

 
 

پلیمر

گروه صنعتی نامی؛ در مسیر موفقیت‌هایی منحصر بفرد
مجله اخبار صنعت چرم و کفش